Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden

De deelnemer is pas ingeschreven indien het voorschot of het volledige bedrag voor de activiteit is betaald.  Het voorschot bedraagt 20% van de deelnemersprijs, tenzij anders vermeld. 

Bij annulering door de deelnemer voor de activiteit worden kosten in rekening gebracht.
Individuele sessies: Indien een deelnemer minder dan 24 uur vóór de afspraak afzegt is hij/zij er aan gehouden de volledige prijs van de sessie te betalen.
Groepsactiviteiten: Indien de deelnemer tot één week vóór de start van de groep afzegt zal 20% van de deelnemersprijs in rekening worden gebracht. Indien de afzegging plaatsvindt binnen één week vóór de start van de groep zal de volledige deelnemersprijs in rekening worden gebracht. Na de start van de activiteit is er geen enkele mogelijkheid tot terugbetaling. Bij residentiële activiteiten is de terugbetaling van de verblijfskosten bij annulering afhankelijk van afspraken met het verblijfscentrum.

Indien een activiteit door “Total Acceptance ” wordt geannuleerd worden de deelnemers tijdig op de hoogte gebracht. Uiteraard wordt in dat geval het betaalde activiteitengeld teruggestort.

Deze inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden vormen een integraal onderdeel van de inschrijvingsovereenkomst van “Total Acceptance “.