TA opleiding

Dit is enkel ter info hoe de opleiding er heeft uitgezien, zodat je een beeld krijgt van mijn professionele ervaring. Er wordt er geen meer gepland.

Om te starten met de training/opleiding is een zekere mate van ervaring in proces- of actief emotioneel lichaamswerk vereist. Vooraf is er een intakegesprek waarin wordt gepeild naar deze ervaring en de motivatie van de kandidaten.

Het eerste jaar

In het eerste jaar staat het individuele bewustwordingsproces, vanuit je innerlijke kind, centraal. Je wordt uitgenodigd om dit proces totaal te ervaren, te doorleven en aan te pakken.

We gaan er vanuit dat het belangrijk is eerst zelf, op persoonlijkheidsniveau, je proces te beleven en te doorleven. Zo word je je bewust van je overlevingspatronen waaruit je ego is opgebouwd. Je kan dit ego pas loslaten als je het eerst helemaal hebt toegelaten. En je kan pas processen bij anderen begeleiden als je ze eerst in jezelf hebt herkend, erkend en de transformatie ervan hebt toegestaan.

In het eerste jaar start je met bio-energetica om te aarden en om te ervaren wat je in de vorm, in je lijf, opgeslagen hebt. Deze informatie uit het verleden bepaalt je reacties in het hier en nu. Bio-energeticaoefeningen zijn een eerste stap naar transformatie.

Zodoende worden de overlevingspatronen van het gekwetste kind zichtbaar en ook de manier waarop deze kwetsuren onze huidige reacties beïnvloeden. Door middel van technieken uit primal, psychodrama, voice-diatoque, e.a. ga je hiermee verder aan de slag. Inzicht in de karakter- structuren (Reich en lowen) maakt de overlevingspatronen van het gekwetste kind duidelijker. Belangrijk daarbij is dat dit inzicht emotioneel-lichamelijk (van binnenuit) ontstaat. Via encounteroefeningen ervaar je hoe het gekwetste kind in je vanuit zijn projecties leeft. Je kijkt naar de spiegels in de groep en in je dagelijks leven. Zo ontdek  je de patronen in je relaties. In uitingsoefeningen experimenteer je met andere manieren van ontmoeten. Zo leef je steeds meer vanuit je innertijke-oorspronkelijke kind j.p.v. vanuit je gekwetste kind.

Het tweede jaar

Vanuit het doorleven van het bewustwordingsproces zet je in het tweede jaar de stap naar het benoemen van het proces van jezelf en van de anderen. Na het ervaren, leer je ‘kijken naar’ dat proces en het benoemen. Inzicht in psychologie, ontwikkelingspsychologie en psychologie van de nieuwe tijd staan op het programma. Het zijn instrumenten waardoor je je kijk op je eigen functioneren en dat van anderen verruimt. Via lectuur krijg je kennis van verschillende ideeën waaraan je je ervaringen toetst. De onderwerpen van het tweede jaar zijn relaties, seksualiteit en tantra.

Om het benoemen van de processen te stimuleren wordt er ook verwacht dat je vanaf het tweede jaar assisteert in groepen lichaamswerk. Anderen observeren is immers een hulpmiddel om inzicht te verwerven.

Zowel in het eerste als in het tweede jaar wordt er regelmatig met ademtechnieken gewerkt.

Het derde jaar

In het derde jaar zijn er twee belangrijke accenten, nl. processen begeleiden enerzijds, meditatie en spiritualiteit anderzijds.

Meditatie is van bij het begin van de opleiding belangrijk. In het eerste en tweede jaar ondersteunen de meditatietechnieken vooral het proces op persoonlijkheidsniveau. Actieve meditaties bevorderen het loslaten van emoties en oordelen. Daardoor maak je contact met de innerlijke ‘leegte’, De innerlijke rust ‘achter’ en ‘voorbij’ de emoties en de oordelen. In het derde jaar gebruiken we technieken die zuiver meditatief zijn, waarin je getuige bent van dat wat is.

Nadat je in het tweede jaar de processen benoemd hebt, leer je in het derde jaar deze bewust-wordingsprocessen van jezelf en van anderen begeleiden. De therapeuten oefenen met de technieken uit de verschillenden thema’s en leren zowel individuele als groepssessies opbouwen. Tijdens de assisteerbeurten krijgen ze begeleidingsopdrachten. De anderen bespreken in supervisiebijeenkomsten hun ervaringen uit hun werkveld en worden begeleid in het zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen die ze daarin tegenkomen.

Het vierde jaar

Het vierde jaar is een supervisiejaar voor de therapeuten. Onder begeleiding van de staf werk je een traject uit waarin je oefent, zowel met individuele cliënten als met groepen. Naast technische feedback bespreek je je ervaringen (overdracht – tegenoverdracht) met de andere therapeuten-in-opleiding en een supervisor. Dit wordt afgesloten met een eindevaluatie met de staf.